کافه دنیز

کافه دنیز (اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان (بلوار) کیانپارس، بین خیابان 19 و 20 غربی

شماره تلفن تماس:
06133372241

نشانی برگه اینستاگرام:
cafe.deniz