بیت کافی!

بیت کافی!

beat_coffee

هشت صبح تا دوازده شب

کافه و صبحانه

free Wifi

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول, خیابان سیدمحمود، بین خیابان آفرینش و خیابان نشاط

شماره تلفن تماس:
06142228017