کافه نیتروژن

بستنی نیتروژن (کافه نیتروژن)
(دزفول)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان 45 متری (بلوار فتح المبین)، نبش خیابان امام خمینی شمالی

شماره تلفن تماس:
06142535414