پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2017

کلبه قهوه

کلبه قهوه (دزفول)
Kolbeh Qahveh

بورس انواع قهوه
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، جاده ساحلی، روبروی قصر روناش، نرسیده به رستوران پدیده دز

شماره تلفن تماس:
☎06142263435

قهوه اریترین

قهوه اریترین (دزفول)
نشانی ( آدرس ):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان طالقانی، کنار بانک سینا

شماره تلفن تماس:
📱09168189956

پخش قهوه برزیل

پخش قهوه برزیل (دزفول)
نشانی ( آدرس ) :
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، میدان یعقوب لیث، خیابان (بلوار) چهل و پنج متری، بین مقاومت 19 و 20

شماره تلفن تماس:
📱09337280630
📱09301977931

قهوه و نسکافه روبوستا

کافه فروشگاه قهوه و نسکافه روبوستا (دزفول)
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، دزفول، شهر دزفول، خیابان کشاورز

شماره تلفن تماس:
☎06142252627